Editorial for Hoarder and Two Boxes


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.

Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Analiz

Bu soruda bizden istenen Aslı'nın odaya sığdırabileceği maksimum hacmi bulmak. Odanın ve kutuların hacmini bildiğimize göre kutuların kombinasyonlarından odadan küçük ve en yüksek hacme sahip olanını yazdırabiliriz. Bu çözüm kutuların döndürülebilmesini hesaba katmadığı için testlerin ancak bir kısmından geçecektir.

Asıl çözümde ise yine kutuların tüm ikili kombinasyonlarını kontrol ederiz. Bunu yaparken kutuların toplam hacmini dikkate alarak karşılaştırma sayımızı azaltabiliriz.

Daha sonra ise odanın bir köşesine bir kutu yerleştirelim. Bir kutu 3! = 6 farklı yönde yerleştirilebilir.

 • x-x, y-y, z-z
 • x-x, y-z, z-y
 • x-y, y-x, z-z
 • x-y, y-z, z-x
 • x-z, y-y, z-x
 • x-z, y-x, z-y

Şimdi ise ikinci kutumuzu koymayı denemeliyiz. İkinci kutuyu ilk kutunun x, y veya z yüzeyine, aynı şekilde 6 farklı şekilde döndürerek istifleyebiliriz. Eğer elimizdeki yapının herhangi bir eksendeki uzunluğu kutuyu aşıyorsa sığmıyor demektir.

Analysis

In this problem, we are asked to find the maximum volume Aslı can fit into the room. Since we know the volumes of the room and the boxes, we can output the combinations of the boxes which are less than the volume of the room and has the maximum volume. But since this solution does not consider the rotation of the boxes, it cannot cover all cases.

For a solution that covers all cases, we are again going to compare the 2-combinations of the boxes. But while doing this, we can also check the total volume of the boxes and lower the cases we are going to compare.

Then let's place a box on a corner of the room. One box can be placed in 3! = 6 directions.

 • x-x, y-y, z-z
 • x-x, y-z, z-y
 • x-y, y-x, z-z
 • x-y, y-z, z-x
 • x-z, y-y, z-x
 • x-z, y-x, z-y

Now we should try to place our second box. Second box can be placed next to the surfaces x, y or z of the first one's in 6 directions again. If the shape we get has a longer edge in any of the directions, it means that the box does not fit there.